वसावे बद्दल

वसावे भाषा वसावा लोक, गुजरात, महाराष्ट्र आन भारतामेने राजस्थान राज्यांबी हाय. भिल्ल पारंपारीक समुदाय एक कुल आंखलो हाय. ई भाषा उपनावे जेह्की, आदिवासी भिल्ल, अम्बोडिया  भिल्ल, भिलोरी,  ढोगरी भिल्ल, केस्की भिल्ल, पाडवी  भिलोरी, वसावा, वसावा भिल्ल, वसावे अतेबादे.

लोकाहा आकड़ो 1.200.000 हाय. महाराष्ट्र, नंदुरबार जिल्हाम तापी नदी विस्तारंमे हाय; गुजरात, सुरत, भरूच जिल्हो, अक्कलकुवा आन अक्राणी  (धडगांव) तहसील, तापी नदी उत्तरेल दक्षिनावेल एरियाम; सातपुडा; दक्षिण तापी  मध्याम आन उत्तर नंदुरबार आन नवापूर तहसील.

                                                                                                                

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.